ten

Tin tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 27-7, Đảng ủy Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thủy – Ủy viên ban thường vụ đảng ủy Các phòng ban báo cáo tại Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty; Lê Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy Các phòng ban - Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Các phòng ban.

Báo cáo hoạt động 6 tháng vừa qua đồng chí Phạm Thị Thủy – Ủy viên ban thường vụ đảng ủy các phòng ban cho biết được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Ban Chấp hành Đảng bộ Các phòng ban phát huy vai trò trách nhiệm cùng Ban Tổng giám đốc công ty tập trung đề ra các giải pháp phục hồi phát triển công tác kinh doanh, chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả nhất định.

Đảng ủy Các phòng ban tập trung lãnh đạo đơn vị phát huy trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 – 2023 đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ xây dựng mối quan hệ giữa lãnh đạo với người lao động; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sựu kiện lịch sử quan trọng 6 tháng đầu năm; thực hiện chương trình hành động số 30 – CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 30 – NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; tang cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII), kết luận số 21 – KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và  phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Các phòng ban có 01 tập thể và 02 cá nhân được tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Thành phố giai đoạn (19/5/2022 – 19/5/2023); hoàn thành công tác đánh giá chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp 01/6 đảng viên ( tỉ lệ 16,66%). Tổng số đảng viên trong đảng bộ hiện nay là 82 đồng chí, trong đó có 5 đảng viên dự bị; tang cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, lãnh đạo công ty và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Các phòng ban cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế: hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn về kinh tế trong nước, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và khó khan của các nguồn thu từ dịch vụ Logistics có phần ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động; công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện tốt tuy nhiên các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình chậm so với kế hoạch đã đề ra; tiến độ thực hện công tác kết nạp đảng viên còn chậm chủ yếu giai đoạn viết lý lịch của người vào Đảng.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch của các phòng, chi nhánh trực thuộc nhầm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm; tập trung quản lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát quản lý công nợ chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng hóa, đảm bảo hệ thống kho, mạng lưới phân phối giữ vững chuẩn GDP, GSP; bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại các công ty liên kết; công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, CBCCVC của đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định Nghị quyết của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác dân vận đặc biệt là lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty đề nghị các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung các giải pháp phát triển doanh thu và lợi nhuận; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ảnh: Đồng chí Lê Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy Các phòng ban - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận đồng chí Lê Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy Các phòng ban - Tổng Giám đốc Công ty ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Các phòng ban trong 6 tháng đầu năm qua; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp và có nhiều biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả hơn nữa để quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Công ty vững mạnh.

Cách dùng omega-3 hiệu quả cho mọi lứa tuổi

Cách dùng omega-3 hiệu quả cho mọi lứa tuổi

Cơ thể hấp thu omega-3 trong dầu cá hiệu quả nhất vào buổi sáng, sau bữa ăn, nạp hàm lượng phù hợp với cơ địa lẫn tình trạng sức khỏe.

Omega-3 là dạng axit béo không no có mặt khắp cơ thể, tạo thành từ nguyên tố carbon, oxy và hydro với cấu trúc mạch thẳng. Dưỡng chất thiết yếu này tham gia vào quá trình hình thành tế bào thần kinh, thị giác cũng như loạt hợp chất có hoạt tính sinh học.

Xem thêm
Chi nhánh  Resantis Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tiền thân là Công ty  Roussel Việt Nam

Chi nhánh Resantis Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tiền thân là Công ty Roussel Việt Nam

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, RESANTIS VIỆT NAM (tiền thân là Công ty Roussel Việt Nam) trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), đã khẳng định được là nhà sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vật tư y tế uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Xem thêm
Cần biết điều này khi chữa đau mắt đỏ

Cần biết điều này khi chữa đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây, thường xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm, vi khuẩn, virus tấn công và làm cho mắt bị đỏ, rát, ngứa, chảy nước mắt, khả năng quan sát hạn chế, nặng mắt, có nhiều ghèn mắt… gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như làm việc và học tập.

Xem thêm
Chỉ dấu sinh học ở cấp độ phân tử RNA giúp phát hiện sớm nhiều loại ung thư

Chỉ dấu sinh học ở cấp độ phân tử RNA giúp phát hiện sớm nhiều loại ung thư

Trong một bước đột phá mới, các nhà khoa học nghiên cứu khả năng phát hiện điện của dấu ấn sinh học ung thư RNA trong sinh thiết lỏng. Chỉ dấu ung thư này hứa hẹn góp phần sàng lọc ung thư sớm, ngăn ngừa tử vong do ung thư.

Xem thêm
Lần đầu giải mã thành công nhiễm sắc thể Y ở nam giới

Lần đầu giải mã thành công nhiễm sắc thể Y ở nam giới

Nhóm nghiên cứu quốc tế giải mã hoàn chỉnh trình tự của nhiễm sắc thể Y ở người, có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của nam giới. Đây cũng Lần đầu giải mã thành công nhiễm sắc thể Y ở nam giớilà nhiễm sắc thể cuối cùng của con người được giải trình tự đầy đủ, có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề, từ khả năng sinh sản đến nguy cơ phát triển bệnh tật. Các nhà khoa học cũng nhận dạng 41 gene tạo nên protein mới.

Xem thêm
Biến chủng nCoV Pirola mới mang đột biến bất thường

Biến chủng nCoV Pirola mới mang đột biến bất thường

Giới chức y tế các nước đang theo dõi biến chủng phụ mới của Omicron, lây nhiễm ở 4 quốc gia, có tên BA.2.86, hay Pirola. Do sở hữu nhiều đột biến, nó khác biệt rõ rệt so với các chủng virus trước đó. Hôm 23/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết dòng virus mới này thậm chí lây lan hiệu quả hơn các biến chủng trước đó. Hiện chưa rõ liệu Pirola có thể gây bệnh nặng hơn thế hệ virus cũ hay không.

Xem thêm
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco cảnh báo thủ đoạn mạo danh, lừa đảo tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco cảnh báo thủ đoạn mạo danh, lừa đảo tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội

Những ngày qua, đã xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng xấu mạo danh Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn  - Sapharco để tuyển dụng ứng viên làm việc tại 02 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco tại Đà Nẵng và Nha trang lừa đảo, lôi kéo nạp tiền vào tài khoản nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Sapharco tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề năm 2023

Sapharco tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề năm 2023

Chiều 4/8, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” và “Triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem thêm
Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 4/8, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn -  Sapharco tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

Xem thêm

Liên hệ chúng tôi

Tiêu đề

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

Địa chỉ: 18 - 20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 71079879 ; (028) 39400388 ; Fax : (028) 39401975

MST: 0300523385

Email: contact@sapharco.com

Website: www.sapharco.com

© Copyright 2020 sapharco.com , all rights reserved