ten

Tin tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chiều 7/7, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty; Lê Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Thụy Tường Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty cùng toàn thể cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco).

Hội nghị nhằm đánh giá, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn lần thứ III và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công ty đề ra đến cuối nhiệm kỳ.

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn  lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Nguyễn Thụy Tường Linh cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm từ 5% - 10%. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm từ 5% - 10%. Thu nhập của người lao động tăng bình quân hàng năm từ 5% - 10%.

Thời gian qua, Sapharco đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hợp tác với các công ty nước ngoài và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó, triển khai dự án mở rộng và nâng cấp hệ thống kho dược đạt chuẩn GSP; đã đầu tư phương tiện vận chuyển hiện đại, phân phối đạt chuẩn GDP tạo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả hoạt động logistics ngành dược…

Năm 2021, Sapharco được xếp vào top 10 công ty dược phẩm uy tín Việt Nam, top 7 công ty dược phẩm hàng đầu tại TPHCM.

Đối với công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sapharco và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, nhất là trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, qua đó, tạo sự thống nhất tư tưởng, sự chia sẻ trước những khó khăn chung, sự đồng lòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm. Quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra. Lãnh đạo thực hiện quy trình công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Trong hơn 2 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 80 đảng viên, đạt 53,33% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 19 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, đạt 23,75%.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm yêu cầu nội dung, tiến độ đã đề ra hàng năm. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội, người đứng đầu đơn vị trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng được nâng lên; Công tác an sinh xã hội được lãnh đạo các công ty trong hệ thống quan tâm; việc chăm lo, hỗ trợ, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 được cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia.

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn  lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị Ban Tổng Giám đốc và từng Phó Tổng Giám đốc đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm giải pháp trọng tâm, các chương trình trọng điểm đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính; phát triển Logistics, phát triển thương hiệu; gia tăng vị thế, uy tín trên thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; xây dựng cơ chế thực hiện linh hoạt với chính sách thu hút khách hàng phù hợp; tăng cường tiếp cận, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác lớn; tiếp tục xây dựng thương hiệu Sapharco vững mạnh trên thị trường trong và ngoài nước; nỗ lực tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân phối; khắc phục tình trạng giảm chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận; tăng thu nhập của người lao động.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vững vàng về chính trị, trong sạch về đạo đức, có năng lực chuyên môn, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động và hiệu quả; phát huy nhiệt huyết của người lao động; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị Đảng ủy xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, trong sạch về đạo đức, có trình độ nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp; Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng; tập trung nắm tình hình và giải quyết đúng đắn, hiệu quả vấn đề chính trị hiện nay.

Về tổ chức đảng, đảng viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đề nghị tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ và cấp ủy, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; lựa chọn những chuyên đề sát thực tế, phù hợp tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, những vấn đề cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm về công tác xây dựng đảng; đối với những chuyên đề phù hợp và thiết thực với đơn vị cần được mở rộng ra đối tượng người lao động để cùng bàn luận, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại đơn vị.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất ở những nơi có nguồn lực; thường xuyên rà soát, sàng lọc để luôn đảm bảo chất lượng, phẩm chất đảng viên; xác định trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế đơn vị…

Cách dùng omega-3 hiệu quả cho mọi lứa tuổi

Cách dùng omega-3 hiệu quả cho mọi lứa tuổi

Cơ thể hấp thu omega-3 trong dầu cá hiệu quả nhất vào buổi sáng, sau bữa ăn, nạp hàm lượng phù hợp với cơ địa lẫn tình trạng sức khỏe.

Omega-3 là dạng axit béo không no có mặt khắp cơ thể, tạo thành từ nguyên tố carbon, oxy và hydro với cấu trúc mạch thẳng. Dưỡng chất thiết yếu này tham gia vào quá trình hình thành tế bào thần kinh, thị giác cũng như loạt hợp chất có hoạt tính sinh học.

Xem thêm
Chi nhánh  Resantis Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tiền thân là Công ty  Roussel Việt Nam

Chi nhánh Resantis Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tiền thân là Công ty Roussel Việt Nam

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, RESANTIS VIỆT NAM (tiền thân là Công ty Roussel Việt Nam) trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), đã khẳng định được là nhà sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vật tư y tế uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Xem thêm
Cần biết điều này khi chữa đau mắt đỏ

Cần biết điều này khi chữa đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây, thường xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm, vi khuẩn, virus tấn công và làm cho mắt bị đỏ, rát, ngứa, chảy nước mắt, khả năng quan sát hạn chế, nặng mắt, có nhiều ghèn mắt… gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như làm việc và học tập.

Xem thêm
Chỉ dấu sinh học ở cấp độ phân tử RNA giúp phát hiện sớm nhiều loại ung thư

Chỉ dấu sinh học ở cấp độ phân tử RNA giúp phát hiện sớm nhiều loại ung thư

Trong một bước đột phá mới, các nhà khoa học nghiên cứu khả năng phát hiện điện của dấu ấn sinh học ung thư RNA trong sinh thiết lỏng. Chỉ dấu ung thư này hứa hẹn góp phần sàng lọc ung thư sớm, ngăn ngừa tử vong do ung thư.

Xem thêm
Lần đầu giải mã thành công nhiễm sắc thể Y ở nam giới

Lần đầu giải mã thành công nhiễm sắc thể Y ở nam giới

Nhóm nghiên cứu quốc tế giải mã hoàn chỉnh trình tự của nhiễm sắc thể Y ở người, có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của nam giới. Đây cũng Lần đầu giải mã thành công nhiễm sắc thể Y ở nam giớilà nhiễm sắc thể cuối cùng của con người được giải trình tự đầy đủ, có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề, từ khả năng sinh sản đến nguy cơ phát triển bệnh tật. Các nhà khoa học cũng nhận dạng 41 gene tạo nên protein mới.

Xem thêm
Biến chủng nCoV Pirola mới mang đột biến bất thường

Biến chủng nCoV Pirola mới mang đột biến bất thường

Giới chức y tế các nước đang theo dõi biến chủng phụ mới của Omicron, lây nhiễm ở 4 quốc gia, có tên BA.2.86, hay Pirola. Do sở hữu nhiều đột biến, nó khác biệt rõ rệt so với các chủng virus trước đó. Hôm 23/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết dòng virus mới này thậm chí lây lan hiệu quả hơn các biến chủng trước đó. Hiện chưa rõ liệu Pirola có thể gây bệnh nặng hơn thế hệ virus cũ hay không.

Xem thêm
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco cảnh báo thủ đoạn mạo danh, lừa đảo tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco cảnh báo thủ đoạn mạo danh, lừa đảo tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội

Những ngày qua, đã xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng xấu mạo danh Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn  - Sapharco để tuyển dụng ứng viên làm việc tại 02 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco tại Đà Nẵng và Nha trang lừa đảo, lôi kéo nạp tiền vào tài khoản nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Sapharco tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề năm 2023

Sapharco tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề năm 2023

Chiều 4/8, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” và “Triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xem thêm
Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 4/8, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn -  Sapharco tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

Xem thêm

Liên hệ chúng tôi

Tiêu đề

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

Địa chỉ: 18 - 20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 71079879 ; (028) 39400388 ; Fax : (028) 39401975

MST: 0300523385

Email: contact@sapharco.com

Website: www.sapharco.com

© Copyright 2020 sapharco.com , all rights reserved