ten

Tin tức

SAPHARCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 304-KH/TU ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

Ngày 18/01, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (Điểm cầu chính tại Hội trường thành phố)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco).

Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Phương Thảo – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; vai trò của Đảng, Nhà nước trong thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân tài – người tài đức, thu phục, trọng dụng và sử dụng nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, kiến thiết đất nước. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy, thực hành dân chủ, tăng cương pháp chế, đảm bảo kỷ cương, tuân thủ    pháp luật trong xây dựng, phát triển Thành phố; chú trọng xây dựng nội dung giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân Thành phố có ý thức, tinh thần thực hành dân chủ; về công tác dân vận phát huy sâu rộng các phong trào quần chúng sôi nổi, thiết thực nội dung phong phú, sinh động; về nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng hình thành phong cách thực hành dân chủ “dám nghĩ- dám làm- dám sáng kiến- đột phá” trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút người tài đức đến với Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, sinh sống góp phần xây dựng, phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nhấn mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng. Sau hội nghị hôm nay các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội công ty căn cứ chuyên đề năm, liên hệ với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đặc thù nghề nghiệp..., tổ chức triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Bên cạnh đó tiếp tục chủ động quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chủ đề toàn khóa, cụ thể hóa thành chuyên đề năm 2024 nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết nhằm xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sapharco công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Sapharco công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Xem thêm
Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 27/5, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO) tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ

Xem thêm
Quyết định Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Quyết định Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Quyết định Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Xem thêm
Quyết định Cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Quyết định Cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Quyết định Cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Xem thêm
Sapharco thông báo mời chào giá tổ chức Chương trình về nguồn năm 2024

Sapharco thông báo mời chào giá tổ chức Chương trình về nguồn năm 2024

Sapharco thông báo mời chào giá tổ chức Chương trình về nguồn năm 2024

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco kính mời tất cả các đơn vị đủ năng lực tham gia chào giá tổ chức Chương trình về nguồn năm 2024

Xem thêm
Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 6/5, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO) tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Marketing - Truyền thông, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự và Phó Trưởng phòng Pháp chế - Đầu tư.

Xem thêm
Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sapharco công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 01/4, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và Phó Trưởng phòng Pháp chế - Đầu tư.

Xem thêm
Sapharco tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sapharco tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 29/3, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn -  Sapharco tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Ngọc, Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

Xem thêm
Sapharco thông báo tham gia chào giá thực hiện Khám sức khỏe Cán bộ, nhân viên, người lao động năm 2024

Sapharco thông báo tham gia chào giá thực hiện Khám sức khỏe Cán bộ, nhân viên, người lao động năm 2024

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco kính mời tất cả các đơn vị đủ năng lực tham gia chào giá thực hiện Khám sức khỏe Cán bộ, nhân viên, người lao động năm 2024

Xem thêm

Liên hệ chúng tôi

Tiêu đề

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

Địa chỉ: 18 - 20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 71079879 ; (028) 39400388 ; Fax : (028) 39401975

MST: 0300523385

Email: contact@sapharco.com

Website: www.sapharco.com

© Copyright 2020 sapharco.com , all rights reserved